Фасети

Керамични фасети приложение

  • Корекция на нежелани оцветявания и постигане на искрящо бяла и естетическа усмивка.

  • Естетическа корекция на разстояние между зъбите.

  • Корекция при отчупвания или нарушена форма и зъбен размер.

  • Амортизирани режещи ръбове на предните зъби.

  • Отстраняване на емайл дефекти и ерозии.

  • Корекция на неестетични предишни лечения.

Обща информация

Керамичните/порцеланови фасети са сред най-съвременните естетични конструкции, изработени изцяло от биологично поносими и естествено хармонизиращи се със зъбите керамики. Макар материалът при тях, керамичните и металокерамичните коронки (отгоре) да е еднакъв, фасетите се отличават значително от останалите. Това, което ги прави уникални, е че те са дебели само между 0,3 - 0,7 мм, докато при другите конструкции тази дебелина е между 1,5 и 2 мм.

Деликатни и неинвазивни – щадящи зъбите

Тази им тънкост позволява сливането им с подлежащата естествена зъбна тъкан - дентина, което ги превръща в практически невидими възстановявания по зъбите. Освен това зъбните фасети най-често заемат само външната видима повърхност на зъба, а това също го щади от изпиляване. При тях обаче се изисква висока кариес резистентност и отлична лична орална хигиена, за да не се развият процеси по непокритите с керамика зъбни повърхности.

Керамични ФасетиВъзстановяване на зъб с ФасетиПреди и след Керамични Фасети

Премахване на разстояние между зъби с фасети

Какви резултати могат да бъдат постигнати?

С тези фини конструкции се постигат успешни разултати в премахване на: разстояния между предните зъби (поради неправилни положения, намален зъбен размер, отчупвания, счупвания), оцветявания (по рождение или придобити), индивидуални желания на пациентите за корекция на нарушения в цялата предна част – при вредни навици, непълноценни и неестетични предишни лечения и др. Именно с тях е възможно високо естетично и същевременно бързо лечение, отговарящо на една пълна промяна вусмивката и имиджа (а и самочувствието) на всеки човек.

Зъбни Фасети Премахване на Разстояние между зъбите

Фасети - конструкция и изработка

Забележими ли са фасетите при поставяне?

Поради това, че най-често заемат само емайла на зъба, керамични фасети се изработват по-скоро прозрачни, за да поемат естествения “цвят” на зъба, образуван от подлежащия нюансиран дентин. Освен това те изтъняват до 0 към краищата си, което ги прави практически невидими след циментирането им. Този ефект се използва и при контактните лещи, които също не се забелязват, макар че са на толкова деликатно място. Вторият решаващ фактор в случая е омокрянето – както при окото, така и тук, конструкцията се намира в специфична мокра среда – в случая слюнката със нейните индивидуални оптични свойства.


Порцеланови фасети

Порцелановите фасети са изключително крехки, което е без значение поради голяма точност на изработването им. Това осигурява при циментирането точно съвпадение между повърхностите – фактор с изключително значение за дълготрайността им.

Колко посещения са нужни за тяхното поставяне?

Изработването на порцеланови фасети става обикновено в две посещения – при първото зъбът се изпилява калибрирано до фиксираната желана дълбочина и се взима точен силиконов отпечатък; пациентът си тръгва с временно циментирани пластмсови копия на бъдещата конструкция в естествения цвят на зъбите около изпиления. По него в зъботехническата лаборатория се отлива модел, върху който се моделира керамична фасета с четчици и послойно нанасяне на различни керамични маси – една изключително деликатна процедура. При второто посещение се прави проверка за точност и естетика (форма, цвят и др. детайли) с помощта на пациента и конструкцията се циментира постоянно с резин цимент. Последният трябва да е в същият цвят като керамика/порцелан и зъби и може да бъде само - двойно - или фотополимеризиращ (втвърдяващ под интензивната светлина на фотолампата). В случаи, при които зъбите са с неподходящ цвят се ползва опакерен цимент, за да прикрие неестетичната ситуация под фасетките.

Приложимост на порцеланови фасети

Порцеланови фасети не са приложими във всеки случай – ето защо те се поставят след сериозна анамнеза от страна на зъболекаря за състоянието и функционирането на областта – така например те не са подходящи при някои ортодонтски проблеми – ръбцова, дълбока, кръстосана захапка; при вредни навици - гризане на нокти или предмети, бруксизъм – скърцане или стискане на зъби и др.

Трайност и живот на фасетите

Тези високо естетични конструкции са с много дълъг живот – над 10-15 години и не променят вида си през целия престой в устата на пациентите, което ги прави метод на избор за предните участъци при липсата на съответните противопоказания.

Керамични Фасети Преди фасети Преди лечение с фасети Изграждане на зъб с Фасети Лечение с фасети Преди фасетно изграждане