Обстоен преглед

Всяко пълноценно стоматологично лечение се базира върху събиране на устна информация от пациента чрез насочени въпроси (анамнеза) и преглед, който се дели на външен (екстраорален статус на тялото и лицето,мускулите и ставите) и преглед на устната кухина (интраорален статус на зъби, венци, небце, бузи, език, кости, стави и др.). Допълнително се извършват важни параклинични изследвания – рентгенови, ЕОД (виталност на зъбите), апекслокация (точно определяне на канална дължина), микробиологични, кръвни и др.

В резултат от обстойния преглед може да се стигне до достоверна диагноза, а тя от своя страна - до правилен план на лечение, който води уверено до провеждането на адекватно саниране (излекуване). Винаги трябва да се поставят и диференциални диагнози, чрез които се потвърждава или отхвърля главната. Така лесно могат да се планират часовете за лечение, като това се съгласува с пациента. Възможно е да има няколко плана на лечение, като се избира най-подходящия в съответния случай, и съобразно възможностите на пациента (време, средства, индивидуални желания).

Прегледът включва:

 • Анамнеза 
  • въпроси за общото състояние (за общи заболявания: насочващи диагностични въпроси)
  • въпроси за храненето и личната орална хигиена (ЛОХ)
  • фамилна анамнеза
  • оплаквания на пациента
  • въпроси, свързани с локалното състояние
   • болки
   • нарушена функция
   • кървене
   • подувания
   • загуба на зъби
   • провеждани лечения
   • усложнения
   • естетични оплаквания и др.
 • Оглед
 • външен – тяло, глава, лице (мимически и дъвкателни мускули, темпоромандибуларни стави – ТМС, лимфни възли, нос и синуси, съотношение на устни към зъби и т. н.)
 • вътрешен – видима част при усмивката, венци, зъби, език, небце, бузи, гърло, алвеоларни костни гребени (местата на извадените зъби), проведено лечение
 • Параклиника
   
  • рентгенова диагностика
  • ЕОД
  • алергология
  • фокална диагностика (огнищни заболявания)
  • патогалванизъм (корозионни потенциали)
  • микробиологични изследвания
  • кръвни 
    
 • Диагноза и диференциална диагноза 
   
 • План на лечение 
   
 • Стойност на лечение – по желание на пациента. 
   
 • Насрочване на следващи контролни прегледи (диспансеризация) през 3, 6, 12 мес.