Денонощна Стоматологична
Холистична Клиника Ведра Дентал

Усмихнете се със самочувствие!

Ведра Дентал

Холистика

Холистиката е съвременна наука, която обръща внимание на взаимовръзката на частите в цялото – как те влияят на него и как то въздейства върху тях. Едно завършено стоматологично лечене не би било успешно и трайно, ако не обръща внимание на важните елементи като:


    • психология на пациентите и правилен подход на лекуващия зъболекар към тях

    • значението на профилактиката в превенцията на заболяванията в оралната област – това е бъдещето на стоматологията

    • правилното хранене и значението му за организма и в частност лицево-челюстната област

    • влиянието на общите заболявания върху всеки един зъб и тъканите около него

    • новостите в стоматологията

    • биосъвместими материали и приложението им в съвременната терапия

    • значението и връзката на бременност със стоматологията

    • вредността от тютюнопушенето и други.