Денонощна Стоматологична
Холистична Клиника Ведра Дентал

Усмихнете се със самочувствие!

Ведра Дентал

Упойка за зъб

упойка-за-зъб-упойка-за-зъби (3)

Ходенето на зъболекар често се свързва с чувство на безпокойство и страх. Причината за това е, че голяма част от стоматологичните процедури са болезнени и неприятни.

За щастие в зъболечението се използват различни видове упойки за зъби, които гарантират спокойствие и комфорт по време на извършваната манипулация. Съвременната дентална медицина умело борави с немалко средства, предизвикващи безчувственост у пациентите. 

Упойка за зъб - Значение

Състоянието на контролирана временна загуба на усещане се нарича анестезия. Думата произлиза от гръцки и в превод означава „безчувственост”. Въвеждането на упойки позволява извършването на редица процедури, които иначе биха причинили дискомфорт на пациентите. За добиване на по-ясна представа за анестезията, може да прочетете още тук – https://bg.wikipedia.org/wiki

Анестезията има значение за елиминиране на чувството за болка и осъществяване на качествен лечебен процес. Лекарствата, които се използват за елиминиране на болката, се наричат анестетици. Тяхното действие временно блокира предаването на болковите сигнали от нервите към центровете в мозъка.

В стоматологията упойките намират широко приложение при редица манипулации като:

Местна и пълна упойка. Коя кога се използва?

Загубата на усещане, породена от въвеждането на упойки, може да бъде със или без загуба на съзнание. В наши дни има богато разнообразие от различни видове упойки в стоматологията. Част от тях имат краткотраен ефект, други действат по-дълго. Най-общо анестезията може да бъде разделена на: обща (пълна упойка) и локална (местна упойка).

Местната упойка

упойка-за-зъб-упойка-за-зъби (2)

Тя се използва за изтръпване и обезболяване на дадена област от тялото. Например може да се използва местна упойка на зъб, който предстои да бъде изваден. При въвеждане на локална анестезия пациентът не губи съзнание.

Местните анестетици се прилагат под формата на гелове, мехлеми, пластири, течности и инжекционни форми. Най-често намират приложение при запълване на кухини, обезболяване на рани в устата, лечение на заболявания на венците, подготовка за поставяне на корони и др.

Пълната упойка

упойка-за-зъб-упойка-за-зъби (1)

Пълната упойка гарантира пълно безсъзнание и засяга цялото тяло. В състояние на пълна упойка пациентът е с отпусната мускулатура, което позволява извършване на процедури, които изискват изключителна прецизност. Общите анестетици се прилагат инхалационно чрез маска за лице или инжекционно (интравенозно).

Обикновено въвеждането на обща анестезия се извършва от специалист – анестезиолог. Налага се при по-сложни манипулации като вадене на мъдрец, поставяне на зъбни импланти или други хирургически процедури.

Упойка за зъб - Видове

Анестетиците са лекарства, които се използват за причиняване на пълна или частична загуба на чувствителност по време на провежданите манипулации. Тези упойки за зъби се подразделят въз основа на мястото им на действие и могат да бъдат общи или локални.

Общите анестетици предизвикват депресия на централната нервна система, което води до липса на съзнание и усещане. Познати са редица вещества, които действат като пълна упойка:

  • Пропофол е един от най-често използваните интравенозни анестетици в стоматологията, тъй като се изчиства бързо от организма.
  • Кетамин се използва при по-кратки процедури, защото седацията след употребата му продължава 5-10 минути.
  • Диазепам е безопасно и ефективно средство за предоперативна седация, намаляваща тревожността у пациентите.
  • Изофлуран е най-мощният инхалационен анестетик.
  • Десфлуран е друг инхалационен анестетик, който има предимство с това, че се изчиства по-бързо от организма.

упойка-за-зъб-упойка-за-зъби (5)

Локалната упойка за зъби е често използвана в денталната практика. Има обезболяващ ефект, който може да продължи от 30-60 минути. Веществата, които предизвикват местна упойка чрез блокиране на болковите сигнали, са:

  • Лидокаин е най-често използван местен анестетик от зъболекарите.
  • Артикаин е подходящ за прилагане при бременни жени, деца над 4г., възрастни хора, пациенти с чернодробни заболявания или увредена бъбречна функция.
  • Прилокаин е по-малко токсичен и осигурява по-бърза анестезия, в сравнение с лидокаин.
  • Мепивакаин е показан при пациенти с повредено здраве.
  • Бупивакаин е най-често използван за постоперативна болка.

 

Изборът на подходящ анестетик в стоматологията се базира на съображения за ефикасност, безопасност и индивидуални нужди на пациента. Необходимо е предварително да се анализират показанията за въвеждане на упойка за зъби и да се оценят потенциалните рискове от процедурата.

Често задавани въпроси относно упойките

Цените на упойките за зъби се колебаят в различни граници и се определят от денталната клиника, която посещавате. Обикновено цената за местна упойка на зъб варира от 15-30лв. Цената на пълната упойка зависи от продължителността на ефекта и е между 500-2000лв.

НЗОК заплаща дентални дейности /с или без доплащане от пациента/ като екстракция на зъби или инцизия в съединително-тъканни ложи, които включват прилагане на местна упойка.

Извън тези дентални дейности, НЗОК не заплаща отделно локална анестезия. НЗОК заплаща напълно общата (пълна) анестезия, проведена при извършването на дентални дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК, при лица с психични заболявания, независимо от възрастта им.

Продължителността на действие на местната упойка обикновено е в рамките на 30-60 минути. Ефектът на пълната упойка продължава няколко часа, като максимално може да продължи до 4 часа.

Когато детето изпитва страх и тревожност по време на денталната процедура, анестезията е най-подходящият вариант. Общата анестезия винаги крие рискове, които трябва да са съобразени с предварително направени обстойни изследвания.

Рисковете и ползите трябва да бъдат обсъдени с родителите. Преди въвеждане на упойката, лекарят е задължен да получи информирано съгласие от родителите на детето.

Използването на локална анестезия при бременни жени не крие рискове за спонтанен аборт, преждевременно раждане или аномалии на плода. Прилаганите обезболяващи анестетици са безопасни както за бременните жени, така и за плода им.

При лечение под упойка има повишен риск за по-възрастните пациенти или тези със здравословни усложнения. Необходимо е лекарят да бъде предварително информиран, ако пациентът има алергии или приема лекарства.

Част от нежеланите реакции при пълната упойка са алергични реакции, гърчове, проблеми с дишането, кома, сърдечен удар, повишаване на телесната температура. При местната упойка може да се получи инфекция, оток, лезии на венците, хематом, удължаване или липса на анестетичен ефект.