Услуги

УслугиБогатата гама от зъболекарски услуги, които предлагаме цели пълната и трайна рехабилитация на дъвкателния апарат като цяло. Важни условия за реализирането на такава цел са: квалификацията и опитът на съответния стоматолог-специалист, материално-техническата база, постоянното усъвършенстване на стоматологичните умения, а също и съобразяването с индивидуалните особености и изисквания на пациента. Следим най-новите тенденции в стоматологията, като същевременно се придържаме към изпитаните методи с най-голяма резултатност и предвидимост.

  • Основен момент в лечението ни е профилактиката, поради значението й за предотвратяване на всяко заболяване в зародиш или преди още да е започнало. 
  • Кариесология – лечението на кариес с фотополимери, химиополимери, глас-йономери и други съвременни средстава. 
  • Ендодонтия – терапия на кариесните усложнения – пулпит, гранулом (периодонтит), абсцес, киста, изграждане и спасяване на силно разрушени зъби. Това е изключително важен раздел от пълното зъболечение, тъй като често заболяването остава скрито и безсимптомно за пациента, а последиците от него са най-тежките за човешкия организъм от заболяванията в лицево-челюстната област. 
  • Пародонтологията се грижи за заболяванията на зъбодържащия апарат (венци и подлежаща кост и периодонциум) - гингивит и пародонтит. Основно място тук заема почистването на зъбен какък с ултразвук, а също и хирургичните грижи на стоматолог-специалист – пародонтолог, който възвръща нормалната структура на меките и твърди тъкани около всеки зъб. 
  • Протетиката възстановява по-сериозните нарушения на вашите зъби – разруения и липсващи (извадени) зъби. Това са леченията с коронки, мостове и протези. Най-разпространен метод за неподвижно лечение е металокерамиката, като по-удачният й вариант е праговото изпиляване. Съвременни протези са моделно-лятите и тези, които ползват сложни опорно-задръжни средства. 
  • Хирургията се справя с много процеси на околозъбните тъкани, а също и със спешни състояния. Важен дял от нея е консервативния, при който се полагат грижи за запазване на зъбите. При по-сериозни проблеми можете да бъдете насочени към съответния ни специалист-хирург. Друг съвременен дял от хирургията е импантологията – поставянето на имплантати (импланти, имплантанти). Такъв имплантат може да промени значително плана на лечение и да запази околните структури или да предотврати носенето на протеза. Попитайте за специалист-имплантолог. 
  • Диспансеризацията е грижата за пациента след лечението и хроничното системно проследяване на конкретни процеси, които стоматологът си поставя за цел да наблюдава. Неделима част от този процес са редовните профилактични прегледи на 3/6/12/ месеца.