Денонощна Стоматологична
Холистична Клиника Ведра Дентал

Усмихнете се със самочувствие!

Ведра Дентал

ЧЕРВЕНА ЕСТЕТИКА

С този термин се обозначава влиянието на меките тъкани (устна лигавица и венци) в цялостния естествен изглед на съзъбието. Тя има три аспекта: влиянието на меките тъкани върху зъбите, на зъбите върху меките тъкани и на стоматологичните манипулации върху меките тъкани. В първия случай едно венечно заболяване (гингивит) води до промяна в цвета на венците – зачервени, синкави; формата им – подути, отлепени от зъба, скъсени – при оголени венци (а оттам и оголени зъби, коронки и корени), хипертрофирали – увеличени и покриващи зъбите, кървящи и т.н. Ако впоследствие се засегне и костта – пародонтит – настъпват сериозни оголвания и се открива кореновата повърхност, която е тъмно жълта в сравнение с емайла на коронковата част, а и лесно натрупва зъбен камък, тъй като е по-грапава. Венците драстично се отдръпват и всичко това влошава естетиката. Съществуват и случаи с недостатъчна венечна тъкан особено около предните зъби или теглещи задръжки на езика и устните – френулумите, а това води до рецесии (оголвания на зъбите) – в такива случаи е необходима пластика. Предизвикателство представляват и травмите в предната видима обаст, свързани със загуба на костна тъкан – в такива случаи първо е необходимо да се възстанови нормалната височина на венеца. Във втория случай проблемите в зъбите са кариес, клиновидни дефекти – дразнят венеца и той се оголва/отдръпва, неправилна позиция едни спрямо други, стара загуба на зъби – тя води и до сериозна загуба на кост около извадените зъби/зъб, и други. Третата причина е резултат от недобре проведено стоматологично лечение – стърчащи/недоконтурирани, грапави, неполирани, забиващи се или отстоящи ръбове на пломби, коронки и мостове. Те трябва точно да следват контура на запазената зъбна тъкан, за да е траен естетичния резултат. В противен случай след време – 1-2 години постепенно се развиват и задълбочават процеси в меките тъкани, които разрушават цялостната хармония. Затова при пломбите трябва да се работи в пълна изолация от кръв и слюнка и да се ползват съвременните матрични системи за контуриране, клинчета, финиращи и полиращи системи. При коронките са задължителни точните силиконови отпечатъци след поставянето на кордички, ретрахиращи (отдръпващи) венеца, препоръчителни са праговото изпиляване (а не безпраговото, което е отживелица, а все още масово се ползва у нас) и скриването на създадения праг подвенечно, а също и поставянето на керамичен праг от външната страна на коронките (при металокерамика) или ползването на изцяло керамичните фасети или корони.
Без интегрирането на бялата и червена естетика в едно неделимо цяло дълготрайният естетичен резултат е обречен на сигурен провал.