Денонощна Стоматологична
Холистична Клиника Ведра Дентал

Усмихнете се със самочувствие!

Ведра Дентал

НАРУШЕНИЕ

Нарушенията в естетиката са резултат от: проблеми със зъбите, нарушения в червената естетика и грешки в стоматологичното лечение.
Първите могат да бъдат: промени във формата, размера, местоположението, релефа, цвета, структурата и броя на зъбите. Променената форма, размер или повърхностен релеф са най-често свързани с влияние на млечен зъб върху постоянния зародиш, а също могат да бъдат и генетична аномалия – инвагинации (нагънати или вгънати зъби), микро- или макродонтия, които са по-генерализирани и обхващат целия зъб. Нарушенията в структурата на емайла, дентина или целия зъб водят до различни по тежест хипоплазии – недоразвития в структурата на твърдите тъкани. Те са най-често вродени, но могат да се обострят от вредни въздействия върху зъбните зародиши в периодите на тяхното оформяне. В резултат зъбите са с различна по степен мекота и много бързо се рушат под въздействието на външни фактори.
Промененото местоположение се дължи на многобройни фактори: генетични (например при обратната захапка, дълбоката захапка и др.), вредни навици (смучене на пръст при бебетата – отворена захапка; поставяне на езика между зъбите – инфантилно гълтане; носно дишане, което води до кръстосана захапка и мн. др.), нарушена смяна на млечни с постоянни зъби, лекарствени ефекти – особено в зародишна, кърмаческа и ранна детска възраст, извадени зъби, свръхбройни зъби и др. Зъбите могат да са наклонени, ротирани, с раззстояния, сгъстени (например при недостиг на място или силен пробив на мъдреци и т.н.).