Денонощна Стоматологична
Холистична Клиника Ведра Дентал

Усмихнете се със самочувствие!

Ведра Дентал

НЕПОДВИЖНА ПРОТЕТИКА

Обширна част от стоматологията, занимаваща се с лабораторно изработените пломби, фасети и обличането на зъбите с корони и мостове.

Инлеи, онлеи

Фотокомпозитни

За разлика от създадените от пластичен материал в кабинета фотополимерни обтурации тук се получава готова завършена пломба от зъботехническата лаборатория, която е направена върху модел по взет от устата на пациента прецизен силиконов отпечатък. Това улеснява изработката и увеличава контрола, затова тези конструкции са подходящи при по-големи зъбни дефекти – три и повече липсващи стени на зъба. Друго предимство е намаленото полимеризационно свиване, което в устата може да доведе до процеп между зъба и пломбата, и трайна свръхчувствителност. Тези пломби се циментират от зъболекаря с гласйономерни, резин или резинйономерни цименти.

 

Метални

Ползват се благородни или неблагородни сплави – същите, от които се изработва металния скелет на моделнолетите протези, металокерамичните коронки и мостове. Отличавт се с голяма здравина, като благородните са и по-биологично поносими за устата и с по-топъл блясък. Недостатък е естетиката, с която може да се направи компромис в задните участъци. Това е метод на избор, тъй като позволява: по-предвидим резултат – конструкцията е по-устойчива; възстановяване на силно разрушени зъби – подвенечни корени, които частично се изграждат с металния скелет (там където ръката и уменията на зъболекаря не могат да постигнат задоволителен резултат); идеално съвпадение между зъбна повърхност и метал и др.

Керамични

Най-съвременното лечение с индиректни обтурации от керамика, която се нанася върху модел със специални четчици или при т. нар. прес-керамика – от восък, който се отлива в пещ.

Фасети

Фотокомпозитни – бондинг
Керамични

Това са специални фини конструкции, заемащи място между пломба и коронка. Характерно за тях е малкото изпиляване на зъба, което най-често засяга само емайла – дебелина 0,3 – 0,6 мм. Създават се в лабораторията по отпечатък и точно възпроизвеждат цвета и особеностите на заобикалящите зъби. Могат да се изработят надвенечно, тъй като при тях се разчита на т. нар. “ефект на лещата” (контактните лещи са с тънки прозрачни ръбове и не се забелязват върху зеницата). Този съвременен метод се използва в случаи, в които не се налага обвиване с коронки, а корекция на визуални дефекти – оцветявания, разстояния между зъбите (диастеми и треми), нарушена форма и размер на зъбите, неестетични големи възстановявания. Методът е доста трудоемък и високотехнологичен, но крайния резултат обикновено надминава очакванията.

Щифтови изграждания

Директни щифтови изграждания

Това са методи за възстановяване на силно разрушени/счупени зъби и корени с метален щифт в кореновия канал и надвенечно пънче от пластичен материал. Щифтът се циментира след точно калибрирано разширение, а пънчето се изгражда от химио- или фотокомпозиционен материал най-често с помощта на целулоидна матрица със съответната форма. Върху тях вече може да се постави коронка или мост като завършек на едно нелеко кореново лечение, но също и на един спасен зъб.

Метални пинлеи

Това са индиректни щифтови изграждания, изработени от зъботехник върху модел по точен силиконов отпечатък. Тук двете части се отливат монолитно от благородна или неблагородна сплав, която съвпада с бъдещия скелет на металокерамичната конструкция. Те са методът на избор за изграждане на силно разрушени зъби преди обличането им в коронки.

Пинлеи от фибростъкло

Специални пинлеи, които се използват под естетични възстановявания – керамични коронки, за да не прозира метал и светлината да може да преминава безпроблемно през тях.

Коронки

Ползват се в случаи, в които разрушаванията на твърдите зъбни тъкани (ТЗТ) са достатъчно големи, за да не могат да се възстановят с конвенционални или лабораторни пломби и когато съществува риск от счупване на зъб с обтурация. Те са най-разпростанения метод на неподвижно възстановяване – не натрупват плака и зъбен камък; предпазват ТЗТ от кариес при предразположени пациенти; шинират зъба с обвивното си действие. На пръв поглед може да се каже, че недостатък е обширното изпиляване – между 1 и 2 мм според мястото на изпиляване и вида на конструкцията, но това изглежда така само за незапознатия с тяхната специфика. Най-важното нещо при коронките (освен материала от който са изработени) е типът на изпиляването им. Съществуват два метода – безпрагов и прагов.

Безпрагови корони

Безпраговите коронки са далеч по-старият метод, широко разпространен до средата на миналия век, поради тяхната вече неактуална неточност. При тях зъбът се изпилява косо, което предизвиква остра травма във венеца и костта, а оттам и неяснота в отпечатъка. Зъботехникът няма информация за това къде да свършва ръбът на короната, което води до хронична травма отново във венеца и костта от потъването на конструкцията. Това неминуемо скъсява функционалността й (настъпва оголване на венец, кост и зъб) и влошава състоянието на изпилените зъби с времето. Естетиката също се влошава поради липсата на място за керамика в шийката до венеца. Това води и до по-лесни фрактури на керамиката. Такава коронка има трайност около 5, максимум 10 години, след което може да стои в устата, но не е здравословна (уврежда трайно пародонта).

Прагови коронки

При праговата коронка всички тези недостатъци са преодолени чрез създаването на околовръстно прагче в зъба над венеца (по-хигиенно) или подвенечно (по-естетично). Тук розовата естетика на венците не се нарушава с времето, тъй като ръбът на коронката ляга върху прагчето. В лабораторията получават точна информация, за което спомага ползването на най-съвременните отпечатъчни средства – А-силикони. Отпечатъците се взимат в една или две фази според случая, като преди корекционния материал се изважда предварително поставената ретракционна корда (с кръвоспиращ разтвор), която осигурява място за финия материал. Този метод е много точен и не допуска компромиси – ако коронката не съвпада трябва да се изработи отново (за сметка на стоматолога). Това изпиляване е единственото възможно при керамични и циркониеви коронки и мостове. Изброените и много други фактори осигуряват функционална трайност от порядъка на 15-20 до 40 и повече години.

Метални коронки

Изработват се от благородни или неблагородни сплави и служат най-често за възстановяване в задни части, или там където не достига място за достатъчно изпиляване на ТЗТ – поради дълбока захапка, близост на нерва до повърхността на зъба, мъдреци и др. Така напримет те могат да бъдат част от металокерамичен мост, в който задния носител е металната коронка, а напред останалите зъби са покрити с керамика за по-добра естетика.

Металокерамика

Най-широко използваните корони в стоматологията. Състоят се от метално пънче (субструктура) от благородна или неблагородна сплав както при металните корони, но върху него се нанася химически свързана супраструктура от керамика. Връзката помежду им се осъществява чрез специален метален окисен слой. Изолацията на метала се постига чрез поставяне на опакери, които правят конструкцията естетична, тъй като надлежащата керамика може точно да възпроизведе естествения цвят и форма на зъба.

Фотокомпозитни коронки

Ползват се в случаи на дългосрочно временно лечение (например наблюдения на кореново лекуван зъб под въпрос) или по финансови причини, в които пациентът иска по-трайна естетика. Изработват се в лабораторията върху модел от отпечатък по метода на фотополимерните пломби. Могат да се носят от няколко до 10-15 години.

Пластмасови коронки

Изработват се от пластмаса в кабинета или в лабораторията. Служат за временнни коронки, за да съхранят: позицията на изпилените зъби; позицията на венеца около тях; виталните (живи) зъби от дразнещи фактори; естетиката и естествеността в устата. Най-често се изработват в същото посещение от зъболекаря и пациентът си тръгва със “своите” зъби. Залепват се с временен цимент до смяната им с постоянните коронки.

Керамични коронки

Най-съвременният метод за обличане на зъби, особено подходящ за видими участъци. При тях няма метален скелет, което многократно увеличава тяхната естетика. Това е стандартът за естественост в стоматологията на 21-ви век, който не може да бъде достигнат от никоя друга конструкция, особено при послойното нанасяне.

Прес-керамика – керамичната корона се отлива подобно на метална по восъчен моделаж на зъба върху зъботехнически модел. Възможно е с четчица да се нанесат допълнителни повърхностни индивидуализиращи оцветявания. · Послойно нанесена керамика – коронката се оформя с фина четчица и различни нюанси на керамиката. Тук не е необходимо повърхностно оцветяване – то е в зъба.
Керамични коронки с циркониев оксид (циркониева основа), т.нар. „циркониеви коронки“

Тези конструкции не се различават по здравина от металокерамиката, което се дължи на циркониевият скелет. Той е с цвят на матова (непрозрачна) керамика, което в съчетание с устойчивостта му, превръща тези корони в естетичния метод на избор в задните участъци (а също и предните). Керамиката с циркониев оксид е най-трудоемкият метод в неподвижното протезиране. Основата на всяка циркониева коронка се изработва по CAD-CAM технология – компютърно генериран скелет от цирконии, вместо класическия метал (при металокерамиката), върху който зъботехникът нанася ръчно керамиката с четчица.

Зъбният мост стъпва почти винаги върху двустранна опора, затова задните зъби са толкова важни и не трябва с лекота да се вадят. Носещите зъби се подготвят като за единични корони, но задължително осите им трябва да съвпадат. Ето защо след изваждане на зъб не трябва да се чака повече от месец – съседните и срещуположни зъби мигрират , прорастват и се накланят и за в бъдеще не биха били добра опора. В тези случаи помага ортодонтско местене (допълнителни разходи) или мостът се изработва от няколко съчленяващи се части (но така задния наклонен зъб се натоварва сериозно и прогнозата е под въпрос). Средната част (липсващите зъб или зъби) се допира до венеца и имитира естествен зъб (стига да не е увредена костта при старото изваждане или да е минало доста време – тогава мястото е хлътнало и за естетика се изисква допълнителна костна пластика. Тази част може и да е хигиенно изработена, за да влиза отдолу четка и други средства за почистване, но това е възможно в по-задните части на устната кухина. Мостовете биват:

Метални или Металокерамични
Керамични мостове с циркониев оксид (циркониева основа), т.нар. „циркониеви мостове“ или „керамични мостове“

При тях задължително скелетът трябва да е здрав, затова се изработва от циркониев оксид (ползваме лаборатория извън България, отново се работи по CAD-CAM технология с участие на компютър). Този материал е същият, от които се създават изкуствените диаманти, естетичен е – бледожълт и матов, а със здравината на метален скелет. Върху него послойно се нанася керамиката.

Метални мостове с фотокомпозит отвън

Трайни временни конструкции (до 5-10 и повече години) със задовлителен естетичен ефект (за горни зъби). Ако се изработи изцяло покрит с фотополимер, е с по-кратък живот (изтърква се дъвкателно), но е по-естетичен – подобно на металокерамиката.

Изработват се от пластмаса, но ако са по-дълги или за по-продължително време , могат да се закрепят върху метален скелет. Този вариант също е временен и е злополучния метод “бленд” (или “Ц+Б”) ако се ползва трайно – пациентът остава относително удовлетворен от вида, но след време (месеци) пластмасата поема течности и старее, оцветява се и вреди на венците с токсичността си и порестата си повърхност (лесно задържа плака). Могат да се изработят в кабинета от зъболекаря, но ако се налага метален скелет или по-дълго въстановяване е необходима зъботехническа лаборатория.

Адхезивни мостове

Този тип мостове извеждат съвременната протетична стоматология на един висок пиедестал, тъй като най-често налагат минимално или дори никакво изпиляване на твърдите зъбни тъкани на носещите зъби около дефекта (липсващите зъби). При тях се разчита най-вече на адхезивните мощни свойства на цимента, като изискване е кариес резистентност на пациента. Възприемат се много по-лесно и са много по-комфортни за изработка, особено когато не се изисква изпиляване, анестезия и временни коронки или мостове.

Адхезивните мостове биват:

  • композитни
  • металокерамични
  • циркониеви
Временни мостове

Изработват се от пластмаса, но ако са по-дълги или за по-продължително време , могат да се закрепят върху метален скелет. Този вариант също е временен и е злополучния метод “бленд” (или “Ц+Б”) ако се ползва трайно – пациентът остава относително удовлетворен от вида, но след време (месеци) пластмасата поема течности и старее, оцветява се и вреди на венците с токсичността си и порестата си повърхност (лесно задържа плака). Могат да се изработят в кабинета от зъболекаря, но ако се налага метален скелет или по-дълго въстановяване е необходима зъботехническа лаборатория.