Денонощна Стоматологична
Холистична Клиника Ведра Дентал

Усмихнете се със самочувствие!

Ведра Дентал

ОБСТОЕН ПРЕГЛЕД

Всяко пълноценно стоматологично лечение се базира върху събиране на устна информация от пациента чрез насочени въпроси (анамнеза) и преглед, който се дели на външен (екстраорален статус на тялото и лицето,мускулите и ставите) и преглед на устната кухина (интраорален статус на зъби, венци, небце, бузи, език, кости, стави и др.). Допълнително се извършват важни параклинични изследвания – рентгенови, ЕОД (виталност на зъбите), апекслокация (точно определяне на канална дължина), микробиологични, кръвни и др.

В резултат от обстойния преглед може да се стигне до достоверна диагноза, а тя от своя страна – до правилен план на лечение, който води уверено до провеждането на адекватно саниране (излекуване). Винаги трябва да се поставят и диференциални диагнози, чрез които се потвърждава или отхвърля главната. Така лесно могат да се планират часовете за лечение, като това се съгласува с пациента. Възможно е да има няколко плана на лечение, като се избира най-подходящия в съответния случай, и съобразно възможностите на пациента (време, средства, индивидуални желания).

Прегледът включва:

 • Анамнеза 
  • въпроси за общото състояние (за общи заболявания: насочващи диагностични въпроси)
  • въпроси за храненето и личната орална хигиена (ЛОХ)
  • фамилна анамнеза
  • оплаквания на пациента
  • въпроси, свързани с локалното състояние
   • болки
   • нарушена функция
   • кървене
   • подувания
   • загуба на зъби
   • провеждани лечения
   • усложнения
   • естетични оплаквания и др.
 • Оглед
 • външен – тяло, глава, лице (мимически и дъвкателни мускули, темпоромандибуларни стави – ТМС, лимфни възли, нос и синуси, съотношение на устни към зъби и т. н.)
 • вътрешен – видима част при усмивката, венци, зъби, език, небце, бузи, гърло, алвеоларни костни гребени (местата на извадените зъби), проведено лечение
 • Параклиника
   
  • рентгенова диагностика
  • ЕОД
  • алергология
  • фокална диагностика (огнищни заболявания)
  • патогалванизъм (корозионни потенциали)
  • микробиологични изследвания
  • кръвни 
    
 • Диагноза и диференциална диагноза 
   
 • План на лечение 
   
 • Стойност на лечение – по желание на пациента. 
   
 • Насрочване на следващи контролни прегледи (диспансеризация) през 3, 6, 12 мес.