Денонощна Стоматологична
Холистична Клиника Ведра Дентал

Усмихнете се със самочувствие!

Ведра Дентал

ПОДВИЖНА ПРОТЕТИКА

Подвижното протезиране се занимава със снемаемите конструкции. Това включва и тези, които се свалят толкова рядко и се чувстват като свои и неподвижни, че пациентите ги объркват с фиксирани – такива са прецизните протези върху сложни опорно-задръжни елементи (стави, телескоп-коронки, ключалки и др.). Този тип лечение стоматологът прилага най-често при дистално неограничени дефекти в зъбните редици – липсващи задни зъби или в ситуации на по-сериозна загуба на зъби. В тези случаи мостовете не са възможни.

Етапите на изработка са: предварителен анатомичен отпечатък със силикон за модел за индивидуална лъжица;с нея се взима точния функционален отпечатък; проба с наредени зъби; предаване на конструкцията; контроли за ажустиране (при нужда).

Плакови протези с телени куки

Това са най-простите конструкции – задържат се с огънати куки, а основата им е от розова (като венците) или безцветна пластмаса. Много подходящи са при бързо временно възстановяване на външния вид – избит преден зъб, екстрахиране на множество пародонтално разклатени зъби и т.н. Те имат и силно социално значение поради ниската си стойност. Недостатъци при тях са: недотам доброто задържане при функция (има леко потъване) – това се дължи на огънатите куки, които не успяват да противодействат на силното дъвкателно натоварване, а създаващите се микродвижения унищожават бавно костта (под плаката) и пародонта на носещите зъби (опорите на куките); видимостта на самите куки; голямата плакова част, която влошава говор и вкусова сетивност; и др. Ето защо тези протези се разхлабват с времето и се налагат поправки или нова изработка. Свалят се всеки ден и се почистват.

Моделно-лети протези с лети куки

Съвременни конструкции, при които основата се изработва от метал, който е по-тънък от пластмасова плака. Методът е много точен, тъй като тази база, а също и куките, се отливат като точно копие на моделаж с восък. Те пасват идеално към венец и зъби и са почти неподвижни при хранене. Поради здравината на конструкцията свързващите части (базата) са много редуцирани, а това увеличава комфорта, подобрява говора (небцето и езика са освободени) и вкусовите усещания и др. Те не се разхлабват с времето и се налага да се почистват по-рядко, тъй като по-трудно задържат храна и са по-плътни. Металната им част може да се изработи от благородна сплав. Изискване за тези протези е стабилността на опорните за куки зъби. Единствен относителен недостатък е възможността за влошена естетика в случаите на видима част от куките.  При тези конструкции се налага пациентът да спазва изрядна хигиена, тъй като всеки зъб е взаимосвързан с общото лечение и не може да се допусне загуба дори и на един. Понякога се ползват и специални средства за профилактика.

Моделно-лети протези със сложни опорно-задръжни средства

Основата на тези конструкции е като тази на горните, но още по-редуцирана. Те се различават по начина на задръжка към опорните зъби. Етапи на изработване: подготовка на опорните зъби; отпечатък от тях и протезното (обеззъбено) поле; определяне на захапката с восъчни валове; предаване на моста-опора с протезата на моделаж с восък върху базис плаката и зъби; предаване на моста и протезата в едно; контроли.

Ставни

Наподобяват панти на врата, влизащи едни в други и ползващи тефлонов посредник. При тях движение не се усеща и много пациенти споделят, че ги чувстват като свои. Те зависят силно от състоянието на опорните зъби, които се хващат в блок-мост, а в края му се изработват ставите. Те могат и да се поставят на първия изкуствен зъб от протезата, но важното е, че при всички случаи са невидими. Натоварването при тях се поема основно от носещите зъби, а не от венеца и костта под него. Свалят се много рядко.

Траверсни

Ползват греда между 2 опорни зъба едностранно или двустранно.

Телескопни

Върху изпилени зъби се поставят метални кепета а протезата има подобни на металокерамиката корони, които лягат върху кепетата с голяма точност и това ги задържа.

Фрезовани

Елементите в близост до протезата се фрезоват и тя стъпва на подготвените легла със съответстващите си повърхности.

С ключалки и други

Тези протези изискват отлична орална хигиена, без стриктното спазване на която са подложени на висок риск от неуспех ето защо задължение на стоматолога е в такива случаи да подготви пациентите от самото начало за отговорното поддържане след завършване на лечението; по негова преценка може дори да промени плана на лечение към по-неангажиращи конструкции в случай, че пациентът не е способен да полага грижи. При спазване на указанията на зъболекаря те гарантират дълготраен и функционален престой в устата на пациента поради изключителната си точност, която не само че не вреди, а чудесно се хармонизира с дъвкателния му апарат.

Цели протези

Това са конструкциите, които се поставя при цялостно обеззъбяване. Те разчитат на коренно различни средства за задържане, а именно – на вакуум ефекта в горната челюст и на точното съвпадение без излишни плакови части към бузи и език в долната челюст. Те се изработват от розова или безцветна пластмаса и зъби. Етапите за изработването им изискват голяма прецизност, тъй като тук е загубена и вертикалната и хоризонталната компонента на захапката, а също променен външния вид (хлътнали устни и бузи и задълбочени гънки на кожата. Всички тези и ред други промени трябва да бъдат възстановени което изисква прецизност от зъболекаря и търпение от пациента. Отнема време устата, мускулите и ставите да свикнат с новото състояние, което е толкова по-драматично, колкото по-отложено е било лечението. Тук роля в адаптационния процес играе и психиката на пациента.

Задръжката на тези протези значително се подобрява с импланти или остатъчни корени, които се ползват за опора. Така конструкцията от тотална се превръща в субтотална.

Етапите за изработката им са: 1. предварителен отпечатък за модел, по който се изготвя индивидуална лъжица за вече функционален точен отпечатък 2. функционален отпечатък з регистрация на анатомичните структури по време на дъвчене. 3. определяне на захапката с восъчни валове. 4. проба с наредени зъби върху восък. 5. предаване на протезата. 6. контролни ажустирания.