Денонощна Стоматологична
Холистична Клиника Ведра Дентал

Усмихнете се със самочувствие!

Ведра Дентал

Консервативна хирургия

Услуга от раздел ОРАЛНА ХИРУРГИЯ.  

Консервативна-хирургия-Ведра-Дентал (1)

Консервативната дентална хирургия е подвид в хирургията, който се уповава на протекция на патологичния зъб или част от него. Прилагат се редица консервативни методи и подходи за лечение, които целят максимално запазване на зъбните тъкани.

Възстановителните методи за лечение свеждат да минимум отстраняването на зъбни структури в устната кухина. Целта е прилагане на минимална интервенция с цялостно намаляване на следоперативните усложнения и стациониране на инфекциозния процес. Съвременната дентална медицина се основава именно на мотото: „По-малкото е повече”.

В редица клинични случаи, патологичните процеси обхващат голяма част от зъба и прилагането на консервативни методи е невъзможно. Тогава се налага пълно елиминиране на увредените тъкани, т.нар. „конвенционална дентална хирургия”. Преди пристъпване към консервативно-хирургично лечение, денталния специалист преценява показанията и противопоказанията и планира желания изход от лечението.

Какви процедури включва консервативната хирургия?

Консервативната дентална хирургия включва редица процедури, които не само запазват зъба в зъбната редица, но и наред с това стопират възпалителния процес. При тях обикновено се отстраняват само части от зъба. Въпреки това, тези зъби остават
функционални в устната кухина и продължават да изпълняват предназначението си. Основните и най-често приложимите хирургични интервенции са:

 • Апикална остеотомия – отстраняване (резекция) на апекса на зъба (кореновия връх)
 • Хемисекция на зъб – премахване на един от корените на многокоренов зъб, заедно с
  прилежащата му коронкова част
 • Ампутация на корена на зъба – премахване на един от корените на многокоренов
  зъб, без прилежащата му коронкова част
 • Премоларизация – разделяне на долночелюстни молари, при което се получават два
  еднокоренови зъба – премолари

Какво включва консервативната дентална хирургия

Във Ведра Дентал консервативната дентална хирургия включва следните процедури:

Апикална остеотомия

Консервативна-хирургия-Ведра-Дентал (8)

Апикалната остеотомия, наричана още „апикоектомия”, е една от най – често срещаните консервативно – хирургични интервенции. В основата на лечението е отстраняването на кореновия връх (апекс), където най-често е локализирано възпалението (киста, гранулом, абсцес). Манипулацията се състои от три взаимносвързани процедури:
1. Ендодонско лечение на кореновите канали
2. Отстраняване на патолотичните тъкани около кореновия връх
3. Остраняване (резекция) на кореновия връх

Апикалната остеотомия е алтернативно лечение, което създава възможност за запазване на зъба и задържането му в зъбната редица. Извършва се по преценка на специалист и при липса на абсолютни противопоказания за екстракция на зъба. Преди пристъпване към процедурата се назначават рентгенографски и кръвни изследвания, както и тестуване спрямо различни медикаменти.

Най-честите причини за резекция на кореновия връх са:

 • Радикуларни кисти и хронични периапикални периодонтити.
 • Криви и непроходими коренови канали.
 • Перфорация на кореновия канал близо до кореновия връх.
 • Наличие на чуждо тяло в периапикалните тъкани.
 • Фрактура на корена.
 • Счупени ендодонтски инструменти.
  Неуспешно проведено ендодонтско лечение.

Оперативната намеса е многокомпонентна и включва следните стъпки:

Стъпка 1. Поставяне на анестезия (упойка)
Стъпка 2. Разрез и отпрепариране на мукопериостално ламбо
Стъпка 3. Перфориране на костта до достигане на корена
Стъпка 4. Резекция (отстраняване) на кореновия връх
Стъпка 5. Ретроградно запълване на кореновия канал
Стъпка 6. Зашиване на меките тъкани

Апикалната остеотомия намира широко приложение в стоматологията, тъй като запазва функционалната годност на зъба и предотвратява нежеланата екстракция на зъба. При екзактно проведено лечение, апикоектомията гарантира успешни резултати.

Хемисекция

Консервативна-хирургия-Ведра-Дентал (4)

Друг често срещан метод на лечение в консервативната хурургия е хемисекцията. Извършва се при наличие на патологичен процес, засягащ един от корените при многокоренови зъби. Хемисекцията се състои в разделяне (сепариране) на корените на зъба и премахване на един от тях, заедно с коронковата част. Цели се спасяване и максимално запазване на зъба, както и недопускане разпространението на възпалителния процес.

Сред най-честите причини за хемисекция са:

 • Неуспех след проведено ендодонтско лечение.
 • Непроходими / криви кореновите канали.
 • Киста или гранулом около един от корените.
 • Перфорация (пробиване) на корена.
 • Вертикална фрактура на един от корените.
 • Наличие на костна загуба.


Важно при извършването на хемисекцията е патологичния процес да обхваща само един от корените. Останалите корени трябва да са интактни и да имат здрава опора от пародонта, което да позволи стабилизиране на зъба.

Как протича хемисекцията?

Хирургичната намеса е сложна и изисква предварително провеждане на редица изследвания, сред които е рентгенографията. Хемисекцията протича по следните стъпки:

Стъпка 1. Поставяне на анестезия.
Стъпка 2. Разделяне (сепариране) на коронката от корена.
Стъпка 3. Отстраняване на патологичния корен с прилежащата му част от коронката.
Стъпка 4. Заглаждане и зашиване на меките тъкани.
Стъпка 5. Ендодонтско лечение на интактните корени.
Стъпка 6. Протезиране на останалата част на зъбната коронка (коронка, мост, протеза).

В определени случаи, проведената хемисекция може да не доведе до успех. Интактните корени не са в състояние да издържат дъвкателното налягане, което се упражнява върху тях. Тогава зъбът не може да се задържи в алвеолата и се налага да бъде екстрахиран. Кореновата ампутация е хирургическа интервенция, много сходна с хемисекцията. При нея, за разлика от хемесекцията, се запазва коронковата част на зъба. Премахва се единствено инфектирания зъбен корен.

Премоларизация

Консервативна-хирургия-Ведра-Дентал (6)

Премоларизията, наречена още „бикуспидация”, е консервативно-хирургичен метод, който се прилага при кътниците (моларите) на долна челюст. Състои се в сепариране на зъба (разделяне), при което многокореновия зъб се преобразува в два еднокоренови зъба – предкътници (премолари).

Премоларизацията цели ограничаване на костната резорбция или отстраняване на патологична тъкан между корените на зъба. По този начин се предотвратява бъдещата загуба на зъба. Хемисекцията и преморализацията са много сходни по изпълнение методи за лечение, с единствената разлика, че при премоларизацията не се отстранява част от зъба.

Причини за премоларизация

 • Прогресираща костна загуба.
 • Рецесии и дехисценции на корена на зъба.
 • Неуспешно ендодонтско лечение (лечение на кореновите канали).
 • Кариес в зоната на фуркацията на зъба (мястото,където се разделят двата корена).
 • Фрактура (счупване) на корена.
 • Перфорация на зъбния корен.

Преди пристъпване към сепарирането на зъба е необходимо да се проведе кореново лечение на двата канала с протективна цел. Премоларизацията протича в следната последователност:

Стъпка 1. Поставяне на анестезия.
Стъпка 2. Сепариране на зъбната коронка през средата във вестибуло-орална посока.
Стъпка 3. Разрез и отпрепариране на мукопериостално ламбо.
Стъпка 4. Обработване на фуркационната област на зъба (премахване на патолотична тъкан или зъбен камък).
Стъпка 5. Заглаждане и преоформяне на корените на зъба в два премолара
Стъпка 6. Адаптиране и зашиване на ламбото.
Стъпка 7. Протетично лечение – след заздравяване обикновено се поставят обвивъчни корони.

Консервативната дентална хирургия позволява запазване на компрометирани зъби с тежка костна загуба чрез прилагане на методи като премоларизацията.

Консервативна хирургия – Цени

Апикална остеотомия600 лв. 
Хемисекция150 лв.
Пулпотомия (витална ампутация)от 49 лв.
Екстракция на млечен зъб30 лв.
Екстракция на еднокоренов зъб85 лв.
Екстракция на многокоренов зъб120 лв. 
Екстракция на дълбоко фрактуриран зъб, корен160 лв.
Екстракция на мъдрец200 лв.
Екстракция на мъдрец – хиругична екстракция на проблемен полуретиниран или ретиниран мъдрец360 лв. – 480 лв.
Екстракция с трепанация260 лв.
Екстракция на полуретиниран зъб с ламбо450 лв.
Екстракция на ретиниран зъб с трепанация600 лв.

Разлики между консервативна и конвенционална хирургия

Денталната хирургия в стоматологията се разделя на конвенционална и консервативна дентална хирургия. Те са подвидове в хирургията, които се различават значително по основните принципи, на които се уповават. Ето някои от основните разлики:

Консервативна хирургия

Консервативната дентална хирургия има основна задача да щади максимално твърдите зъбни тъкани чрез минимални интервенции. По този начин се възстановява функционалната годност на патологичния зъб и се избягва екстракцията му. Съвременнте специалисти се стремят да запазят максимално всички зъби в устната кухина, тъй като обеззъбяването е широко срещан проблем дори сред младите пациенти.

Конвенционална хирургия

За разлика от консервативната хирургия, конвенционалната дентална хирургия цели пълно отстраняване на патологочно променените твърди зъбни тъкани, а наред с тях и меките тъкани в устната кухина. Целта е пълно елиминиране на инфекцията и ограничаване на разпространението чрез екстракция или инцизия най-често. Обикновено към екстракция се пристъпва като крайна мярка, когато другите методи за лечение са неприложими или неефективни.

Алтернативно решение за заместване на липсващите зъби са зъбните импланти, които се имплантират хирургически в костта. Те се нареждат в още един подвид на денталната хирургия – „имплантологична дентална хирургия”. Част от основните хирургични манипулации, които се причисляват към консервативната дентална хирургия са апикалната остеотомия, хемисекцията, ампутацията, премоларизацията. Характерни за консервативната дентална хирургия са екстракцията на зъби и зъбни корени, инцизия на зъбни абсцеси, както и циркумцизията при затруднен пробив на мъдреци.

Безплатна консултация!

Нашите естетични стоматолози ще се радват да Ви изяснят процеса за достигане на перфектната Ви усмивка. Заповядайте при нас!