Денонощна Стоматологична
Холистична Клиника Ведра Дентал

Усмихнете се със самочувствие!

Ведра Дентал

Зъбни протези

Услуга от раздел ПОДВИЖНА ПРОТЕТИКА.  

Зъбни-протези (3)

Обеззъбяването е често срещан проблем, особено с течение на годините. Много от възрастните пациенти загубват зъбите си – един, няколко зъби или цяла зъбна редица. Това води до затруднена дъвкателна функция, говор, естетика и намалено самочувствие. Причините, водещи до обеззъбяване, са много и могат да бъдат разнообразни. Денталната медицина в наши дни предлага алтернативно решение на този проблем с т.нар. зъбни протези.

Какво са зъбните протези?

Зъбните протези представляват изкуствено създадени заместители на естествените липсващи зъби. Те се доближават напълно до истинските и възстановяват тяхната функция в устната кухина. Наред с това осигуряват естетичен вид, което значително повишава самочувствието на пациентите. Съществуват редица видове зъбни протези, които са приспособени да осигуряват максимална ефективност в дадения клиничен случай. Основния критерий, по който могат да се класифицират зъбните протези, е подвижността на конструкцията.

 • Неподвижни зъбни протези – Синоним на неснемаемото протезиране е трайно, неподвижно, фиксирано зъбопротезиране. Неподвижни се наричат тези протезни конструкции, които трайно се фиксират с помощта на различни цименти или композитни материали към опорните зъби и стават общо с тях. Те не могат да се изваждат от устната кухина.
 • Подвижни зъбни протези – Снемаемите конструкции, наречени още подвижни, са тези протезни конструкции, които плътно прилягат към опорните зъби, но без да залепват към тях. Те могат да се изваждат и връщат в устната кухина многократно.

Зъбни протези - Цени

Протези380 лв. – 480 лв.
Частична плакова протеза+680 лв.
Частична плакова протеза – армирана+780 лв.
Частична протеза – флекс+1280 лв.
Цяла плакова протеза+880 лв.
Цяла протеза – флекс+1480 лв.
Пластмасови плакови протези380 лв. – 480 лв.
Моделно-лята протеза с лети куки+1030 лв.
Моделно-лята протеза с две стави+1600 лв.
За всеки допълнителен задръжен елемент+155 лв.
Репаратура/Ребазация на протеза+280 лв.
Поправка на протезидо 180 лв.
Неснемаеми частични протези1445 лв. – 1600 лв.
Подвижни частични протезиот 980 лв.
Тотални протезиот 480 лв.
Снемаеми частични протези380 лв. – 480 лв.
Консултация за протези (30 мин)

Безплатно

Видове зъбни протези без сваляне

Неподвижното протезиране включва трайно фиксирани върху носещите зъби конструкции. Такива са коронките и мостовете. Зъбните коронки са изкуствено прозведени и намират предназначение във възпроизвеждане на формата, размерите и естетиката на повредените зъби. В зависимост от зъба, функцията и локализацията му, зъбните коронки могат да бъдат изработени по различна техника и с различни материали:

Металокерамична коронка

Отличават се с голяма здравина, вследствие на метала и отлична естетика на керамиката. Дълготрайни са и обикновено издържат средно около 8-10 години. В зависимост от изпиляването на зъба, металокерамичните коронки могат да се разделят на:

 • Тангенциална металокерамична коронка (безпрагово изпиляване).
 • Прагова металокерамична коронка (прагово изпиляване) – Праговата металокерамична коронка може да бъде три вида:
   – Стандартна.
   – С външен марджин.
   – С циркулярен марджин.

Керамична коронка

Зъбни-протези (4)

Характеризират се с ниска здравина, заради което са подходящи само за предни зъби. Предимството им е отличния естетичен вид, който възпроизвежда дори транспарентността на емайла. Изискват прагово изпиляване с оформяне на т.нар. порцеланов праг. Срокът им на експлоатация е средно около 8-10 години.

Циркониева коронка

Циркониевите коронки набират все по-голяма популярност, заради редицата си предимства. Славят се с изключителна здравина, издръжливост и съвършена естетика. Срокът им на експлоатация е между 15 и 20 години. Изработват се посредством CAD/CAM система.

Временна коронка

Временната коронка има за цел да предпази зъба, докато не бъде изработена постоянната конструкция. Изработва се от пластмаса и се фиксира с подходящ цимент, който след това може лесно да бъде премахнат. Временните конструкции могат да бъдат изработени в денталния кабинет, в лаборатория или чрез CAD/CAM.

Зъбните мостове представляват фиксирани зъбни протези, които се използват при лечение на двустранно ограничени дефекти. Състоят се от мостоносители, мостокрепители и мостово тяло. В зависимост от броя зъби, които възстановяват, зъбните мостове могат да са двучленни, тричленни, четиричленни и т.н. Според материалите, от които се изработват мостовете могат да бъдат:

Металокерамичен мост

Зъбни-протези (5)

Предпочитат се за възстановяване на задни зъби, заради отличната си здравина. Металът обикновено прозира под коремиката, което понижава естетиката.

Циркониев мост

Предпочита се сред пациентите и е подходящ за възстановяване на всички групи зъби. Изисква минимално изпиляване на зъбите. Изработва се чрез CAD/CAM системата.

Метален мост с фотокомпозит отвън

Познати са още като „бленд мостове”. Представлява метален мост, който само по видимите повърхности на зъбите е покрит с пластмаса. Изискват околовръстно изпиляване на зъба.

Адхезивен мост

Изработени са от високоякостна керамика, залепена адхезивно чрез подсилено фибро влакно. Не изисква цялостно изпиляване на зъбите. Не се характеризират с дълъг срок на експлоатация – около 4-5 години.

Временен мост

Изработва се бързо и директно в устата обикновено от самополимеризираща пластмаса.

Снемаеми протези

Пълното обеззъбяване е тежко патологично състояние, което неминуемо води до значителни нарушения в лицево-челюстна област. Нарушава се дъвкателната и говорната функция, както и естетическия облик на лицето – придобива старчески вид. Ето защо пълното обеззъбяване е показание за неотложно протезиране.

Тъй като не е налице нито един зъб, зъбните протези лежат върху лигавичните повърхности на обеззъбените алвеоларните гребени и дъвкателното налягане е изцяло лигавично носено. Няма възможности за изработване на задръжно-опорни елементи, което значително затруднява задържането и стабилността на зъбната протеза. Ето видовете снемаеми протези:

Цяла плакова протеза

Зъбни-протези (6)

Това е най-често използваната и разпространена сред пациентите зъбна протеза. Изработва се от твърд изкустевен материал – полиметилметакрилат. Евтина е и позволява многократно преработване при нужда. Лесно се поправя и ребазира. Материалът е относително крехък, което позволява лесно счупване. Могат да бъдат прозрачни, полупрозрачни или цветни.

Цяла протеза – флекс

Изработва се от термопластичен материал, осигуряващ гъвкавостта и еластичността на протезата, за разлика от твърдата акрилна протеза. Има високи естетични качества, издръжливост, клинично нечуплива е и не се оцветява. Не се препоръчва да се използва върху импланти, тъй като може да ги разхлаби. Недостатъка е по-високата цена и по-трудното и скъпо преработване при нужда.

Целите протези се изработват в следната клинична и лабораторна последователност:

 1. Снемане на предварителен отпечатък.
   – Лабораторен етап: Отливане на гипсов модел, по който се оформя индивидуална лъжица.
 2. Снемане на функционален отпечатък чрез изготвената индивидуална лъжица.
   – Лабораторен етап: Отливане на работен гипсов модел, по който се изработват шаблони с восъчни валове.
 3. Определяне на равнината, височината и захапката посредством шаблоните с восъчни валове, както и избор на изкуствени зъби.
   – Лабораторен етап: Нареждане на изкуствените зъби.
 4. Контрална проба с наредени зъби.
   – Лабораторен етап: Моделиране, опаковане и завършване на протезата.
 5. Ажустиране на готовата протеза и наставления относно ползването ѝ.

Снемаеми частични протези

Зъбни-протези (7)

Когато дефектите на зъбните редици са големи и множествени или са ограничени само от едната страна, прогнозата за мостовото протезиране не е благоприятна. Пародонтът на останалите зъби не е в състояние да противостои на приложените дъвкателни сили.

Тогава се налага дъвкателното налягане да се предава по лигавичен път – по лигавицата на обеззъбените алвеоларни гребени. Подходящи са за всички видове дефекти на зъбните редици. Най-широко разпространените снемаеми частични протези, които не са трайно фиксирани за зъбите, са:

Частични плакови протези с телени куки

Този вид зъбни протези се изработват от твърда и нееластична акрилова пластмаса. Тъй като има налични зъби в устата, протезата използва опорно-задръжни средства. Такива са огънатите телени куки, чрез които протезната плака се задържа към опорните зъби. Предимството им е, че имат сравнително ниска цена.

Частични плакови протези – армирани

Плаковата протеза е изключително чуплива. За да се предотвратят фрактури, може да се армира.

Частични плакови протези – флекс

Изработват се от гъвкав материал, който значително повишава еластичността на протезата и възпрепятства счупването им.

Моделно лети протези с лети куки

Този вид частични протези се изработват с метален скелет и пластмаса. При тях скелета и куките за задържане на протезата са изцяло от метал, а видимите части на протезата и зъбите са от пластмаса. Това ги прави изключително здрави, стабилни и удобни. За разлика от плаковите протези, моделно летите елиминират усещането за чуждо тяло в устата. Недостатъкът им е по-високата цена, в сравнение с плаковите протези с телени куки.

Съществуват комбинирани протезни конструкции, които притежават снемаема и неснемаема част. Неснемаемата част е единична коронка или мост, фиксирани към наличните зъби. Снемаемата част обикновено е моделно лято протеза, която се изважда от устата, за да се хигиенизира. Свързват се със специални задръжно-опорни елементи, скрити в протезната конструкция. Най-често срещаните са:

Ставни елементи

Представляват специално средство за задържане и стабилизиране на частичната протеза. Състоят се от две части, които се плъзгат и трият една в друга – патрица и матрица. Патрицата се закрепва за неподвижно към неснемаемата конструкция, а матрицата е вградена в скелета на частичната протеза. Съществуват стави с една, две или три степени свобода на движение. Частичната протеза с механични стави има висок функционален и естетически ефект.

Траверси

Представляват метални релси, които подобно на мост, шинират зъбите. Обхващат се от два метални ездача, които се прикрепват към тялото на частичната протеза.

Телескоп коронки

Телескоп короните се състоят от две части – вътрешна и външна. Задържането се осъществява чрез триенето между двете части. Вътрешната корона най-често е във вид на кепе, залепено върху опорния зъб. Външната част е обвивна корона, която се фиксира към частичната протеза. Изработват се с помощта на фрез-апарат. Те предават дъвкателното налягане на пародонта на носещите зъби, затова са най-издържани във функционално направление.

Имплантни системи за зъбно протезиране на челюст

Зъбопротезирането върху импланти е сложна задача за зъболекарите, която изисква предварително планиране. Протезната конструкция се фиксира върху надлигавичните пънчета на интраосално (вътрекостно) разположените импланти. Чрез тях дъвкателното налягане се предава по патофизиологичен път (от протезата върху костта).

Протезните конструкции, които се изработват върху интраосалните импланти, могат да бъдат снемаеми или неснемаеми. Неснемаемите коронки и мостове се фиксират трайно към опорната част на импланта чрез залепващи цименти. Снемаемите протезни конструкции се фиксират с винтове към имплантите. Предлагат се два вида имплантни системи за зъбно протезиране на челюст. Те могат да са:

 • Четири-имплантна система (All-on-4) – Възстановяване на цяла челюст с пълен брой изкуствени зъби, поставени върху 4 импланта.
 • Шест-имплантна система (All-on-6) – Възстановяване на цяла челюст с пълен брой изкуствени зъби, поставени върху 6 импланта.

Лечението се извършва най-често на два етапа:

 1. Поставяне на зъбни импланти – Процудерата е дълга и сложна. Включва диагностичен етап, хируриченен етап и остеоинтеграция.
 2. Протетичното лечение – След като процесът на остеонтеграция на имплантите в костта е завършил, може да се продължи към протетично лечение. Обикновено периодът за прирастване на импланите е около 6 месеца. Снемат се отпечатъците и се изработва бъдещата зъбна протеза.

 

Тази техника на имплантиране и възстановяване на цяла челюст посредством 4 или 6 импланта е много популярна по света. Изключително предимство при избора на неснемаемо протезиране е възможността да се свали и да се поправи, без да се унищожава.

Поправка на зъбни протези гр. София

Пластмасовите плакови протези понякога се счупват или се разпукват, поради недостатъчната устойчивост на полиметилметакрилатите. В други случаи се налага да се добавят допълнително зъби. Тогава се налага поправка на зъбните протези. Има два вида поправки:

 1. Прости поправки – Извършват се, когато протезата е счупена на два или най-много три фрагмента. Необходимо е линията на счупване да е с прави ръбове.
 2. Сложни поправки – Извършват се, когато трябва да се преместят куки или да се подменят счупени куки, както и при счупване на протезата с липсващ фрагмент.

 

Ребазирането на протезите цели възстановяване на точното им прилягане към протезното поле. Налага се, тъй като вследствие на възрастови промени, протезното поле се променя с времето. Това води до хипофункция (намалена функция) на някои от участъците от протезата или до хиперфункция (увеличена функция) на други. Тези изменения довеждат до неточно прилягане на протезата по цялото протезно поле.

Ребазирането се състои в допълнително добавяне на пластмаса под основата на плаката. По този начин се подобряват задържането и стабилността на зъбните протези. Преди това се изисква предварително повърхностно изпиляване на участъците, които подлежат на коригиране. Методите за поправка на зъбните протези са два:

 1. Директно ребазиране – Може да се извърши директно в денталния кабинет.
 2. Диретно-индиректно ребазиране – Извършва се в зъботехническата лаборатория. Изисква се снемане не отпечатък.

Безплатна консултация!

Нашите естетични стоматолози ще се радват да Ви изяснят процеса за достигане на перфектната Ви усмивка. Заповядайте при нас!