Денонощна Стоматологична
Холистична Клиника Ведра Дентал

Усмихнете се със самочувствие!

Ведра Дентал

Зъбен мост

Услуга от раздел НЕПОДВИЖНА ПРОТЕТИКА.

На пръв поглед мостовете изглеждат като съответния брой коронки една до друга. Във всъщност те са с доста разлики от короните, като най-съществена тръгва от индикациите им – те възстановяват разрушението на един зъб, докато мостът възстановява различен брой изгубени зъби.

Дефектите на зъбните редици възникват вследствие загубата на по-малко или повече зъби и нарушават целостта и функционалното равновесие на единната дъвкателна система.

Какво е зъбен мост?

Зъбният мост е вид фиксирана зъбна протеза, която отлично възстановява формата и функцията на липсващите зъби в устната кухина. Мостовата протеза е предназначена за лечение на двустранно ограничени дефекти. Зъбният мост е прикрепен към естествените здрави зъби, които ограничават дефекта. Състои се от мостоносители, мостокрепители и мостово тяло.

Какво е зъбен мост-снимка-01
 • Мостоносителите са зъбите, върху които е фиксиран зъбният мост. Те се разполагат в съседство на мостовото тяло и предварително се изпиляват за коронки.
 • Мостокрепители са коронкови конструкции, чрез които мостовото тяло е фиксирано върху мостоносителите.
 • Мостовото тяло представлява изкуствен зъб, който възстановява анатомичните форми и функционалната цялост на зъба. Той е свързван с мостокрепителите.

Предимствата на зъбния мост са възстановяване на усмивката, подобряване на дъвкателната функция и говора, разпределяне на дъвкателното налягане, както и предотвратяване разклащането на зъбите.
Зъбните мостове не са подходящи при хора със заболявания на венците, възпалителни заболявания, бруксизъм и др.

Зъбни мостове ЦЕНИ

Съществуват различни видове зъбни мостове. Те се класифицират по конкретни признаци и имат определена цена. Притежават редица предимства и недостатъци, с което имат специфично предназначение. 

Ето какви са цените на зъбните мостове, които предлагаме в Холистична Стоматологична Клиника „Ведра Дентал“, гр. София:

Три-членен мост1020 лв. – 2850 лв.
Циментиране на двуопорен мост65 лв.

Видове зъбни мостове

Ведра Дентал предлага различни по вид зъбни мостове. По-долу ще разберете какви са предимствата и недостатъците на всеки един от тях. Преди взимане на крайно решение се изисква консултация със специалист. 

Металокерамичен мост

Металокерамичен зъбен мост-снимка-02

Металокерамичните мостове понастоящем са най-разпространените сред възстановяването на силно разрушени или липсващи зъби. Много от пациентите предпочитат металокерамиката, тъй като комбинира здравината на метала и естетиката на керамиката. Освен това металокерамичните мостове имат относително ниска цена, което е значително предимство за пациентите.

Изпиляването на зъбите за металокерамични мостове може да бъде прагово или тангенциално. Праговото изпиляване се предпочита, защото предотвратява отдръпването на венците или отчупването на керамиката от конструкцията. За металокерамични мостове  се налага по-голямо изпиляване с цел да се осигури място както за метала, така и за керамиката.

Изпилените зъбни пънчета се покриват с метални кепета, които осигуряват стабилността и издръжливостта на конструкцията. Те са изработени от благородни метали или неблагородни сплави.

Металокерамичен зъбен мост-снимка-03

Върху металните кепета след пясъкоструене се нанасят послойно емайлови и дентинови керамични маси, чийто цвят се избира съобразно останалите зъби в устата. Така се постига необходимата естетика.

Металокерамичните мостови протези притежават много добри механични качества и са дълготрайни. Пациентите се адаптират към тях за около 3-4 дни. Сравнително дълготрайни са и издържат до около 8-10 години. Противопоказания за изработването на такъв мост са случаи на алергии към неблагородната метална сплав и пластмасовата облицовка.

Предимства:

 • Добра издръжливост и здравина
 • Добра естетика при възстановяване на задни зъби
 • Ниска цена

Недостатъци:

 • При възстановяване във фронталните участъци не е достатъчно естетичен, тъй като металът обикновено прозира под керамиката
 • Необходимост от изпиляване на емайла
 • Металът води до посивяване на ръба на венеца след отдръпване

Циркониев мост

Цирконият е материал, който се използва все по-често за изработване на зъбни мостове и коронки. Характеризират се с много високи механични показатели като якост на огъване и на натиск (около 1200 МРа) и естетика – мостовите конструкции са трудно различими от естествените зъби. 

При съпоставяне с металокерамичните мостове, циркониевите са предпочитани от редица пациенти, защото не предизвикват алергични реакции. Изпиляването на зъбните повърхности за циркониеви мостове е минимално инвазивно и не изисква отнемане на твърде много твърди зъбни тъкани, в сравнение с металокерамичните конструкции. Също така циркониевите мостове са по-издръжливи и дълготрайни – до около 15-20 години.

Циркониев зъбен мост - снимка-04

Циркониевите зъбни мостове се изработват по съвременна  технология – чрез CAD/CAM. Тя включва снемане на дигатален отпечатък чрез 3D интрарален скенер. Полученият образ се изпраща в зъботехническата лаборатория, където компютърно се създава 3D модел. След това на компютърна фрез машина се поставят фабрично изготвени циркониеви блокчета, от които се фрезоват бъдещите мостове.

Поставянето и циментирането на циркониевия зъбен мост са идентични с останалите видове мостове.

Предимства:

 • Отлична здравина и износоустойчивост
 • Отлична естетика – подходящи са за възстановяване във фронталната област
 • Стабилност на цвета и устойчивост спрямо оцветяване
 • Изискват минимално изпиляване на твърдите зъбни тъкани
 • Не предизвикват алергични реакции
 • Не се вижда метален ръб като при металокерамиката


Недостатъци:

 • Висока цена
 • Липса на прозрачност (транспарентност), характерна за емайла

Метални мостове с фотокомпозит отвън

Металните мостове, покрити с фотокомпозит отвън, са разпространени в практиката под името „бленд мостове”. Състоят се от метално кепе, което се покрива от пластмаса само по видимите повърхности на зъбите – към устните (вестибуларна повърхност)  и част от дъвкателната повърхност.

Възможно е да се изработи и металопластмасов мост, който напълно да бъде покрит с пластмаса от всички страни. Недостатък е голямата изтриваемост на пластмасата при контакта със срещуположните зъби.

Металните сплави имат чудесни механични качества, устойчиви са на триене и корозия, затова е добре да покриват по-голяма част от зъбните повърхности. Техният недостатък е липсата на естетика, заради което се прибягва към частичното им покриване с фотокомпозит.

Тези мостове изискват околовръстно изпиляване, като е необходимо зъбът да се изпили повече, там където ще бъде покрит и от фотокомпозит. Така се осигурява достатъчно място за нанасяне на слоя от пластмасата. За осъществяване на връзката между метала и пластмасата се поставят специални перлички, които служат като ретенция.

Метален зъбен мост с фотокомпозит отвън-снимка-05

Предимства:

 • Механична здравина и устойчивост на триене
 • Добра естетика
 • По-ниска цена от керамичните и металокерамичните мостове


Недостатъци:

 • Връзката метал-пластмаса не е много добра и много често пластмасата се отчупва
 • Необходимост от околовръстно изпиляване
 • Металът води до посивяване на ръба на венеца след отдръпване
 • Предизвикват алергични реакции

Адхезивен мост

Адхезивните мостове са безметални и са изработени от високоякостна керамика, която не се циментира към зъбната повърхност. Тя се залепя адхезивно чрез подсилено фибро влакно, което се поставя между здравите зъби и така служи като основа на бъдещия мост. Тази техника не изисква цялостно изпиляване на зъба, както при металокерамичните или циркониевите мостове.

Керамиката, която се използва най-вече при изработването на адхезивни мостове, е литиево-дисиликатната, наречена още „прес керамика”. Осигурява оптимална естетика, има различни степени на прозрачност, с което придава естествен вид на възстановяваните зъби.

Тези безметални мостове не се славят с изключителна здравина, затова се препоръчва да се поставят предимно на предни зъби, където дъвкателното налягане е по-слабо.

Адхезивен зъбен мост-снимка-06

Адхезивният мост може да бъде поставен в едно посещение при зъболекаря, тъй като не изисква специална подготовка на зъбната повърхност. Могат да се изработят и чрез пресоване на блокчета посредством фрез машина по компютърен модел (CAD/CAM). Тази технология улеснява значително процеса на изработване.

Не са подходящи при пациенти с бруксизъм, разклатени зъби, пародонатални заболявания.

Предимства:

 • Изработва се бързо – в рамките на една процедура
 • Не се налага цялостно изпиляване на зъбните повърхности
 • Висока естетика
 • При необходимост може лесно и бързо да се поправи директно в устата
 • Ниска цена
 • Не дразнят венеца и не предизвикват алергични реакции


Недостатъци:

 • Недостатъчна здравина
 • Не са дълготрайни – до 4-5 години

Временен зъбен мост

Временният мост се изработва и поставя непосредствено след изваждане или при загуба на зъба. Временната конструкция умело възстановява естетическия вид, говора и дъвкателната функция на пациента.

Обикновено се изработва от денталния лекар и се поставя по време на първото посещение. Премахва се едва когато постоянната мостова конструкция е готова за поставяне в устата.

Поставянето на временната конструкция е необходимо, за да се:

 • предотврати разместването на съседните зъби или прорастването на зъбите антагонисти (срещуположните зъби), което ще наруши правилното съотношение между зъбните редици
 • възпрепятства венеца да порасне и да закрие прага при праговото изпиляване.
 • предпазят изпилените зъбни пънчета и пародонта им от различни дразнители или натрупване на плака

Изработват се директно в устата от самополимеризираща полиметилметакрилова пластмаса или от химио- или светлиннополимеризиращ композитен материал. Залепват се с временен цимент.

Въпреки естетичността на конструкцията, не се препоръчва продължително престояване (над 4 седмици) на временния мост в устата, тъй като пластмасата не осигурява необходимата здравина.

Предимства:

 • Бърза изработка
 • Ниска цена
 • Лесно може да се премахне
 • Естетични са


Недостатъци:

 • Слаби механични качества – здравина и износоустойчивост
 • Неустойчиви спрямо оцветяване

Кога се поставя зъбен мост?

Първоначалната стъпка при загуба на зъбите е оценка на необходимостта от възстановително лечение и дискусия относно предимствата и недостатъците при избора на подходящ вид мост. 

Обикновено процедурата по поставяне на зъбен мост се извършва в рамките на две посещения при зъболекаря.

 • Първо посещение

Първият етап е подготвителен и включва препариране на опорните зъби  – изпиляване на част от емайла. Така се създава място за поставяне на мостокрепителите върху тях. След това се взема отпечатък и се изпраща в зъботехническата лаборатория, където се изработва мостовата конструкция. Необходимо е да се избере цвят, който максимално да наподобява зъбите в устата. Обикновено денталният лекар изработва временен мост, който да замести постоянния мост до следващото посещение.

 • Второ посещение

То включва премахване на временния мост и внимателно изпробване на постоянния мост.  При необходимост се извършват корекции, които ще позволят точно прилягане към опорните зъби. Ако зъбният мост пасва, се фиксира обикновено с цинк-окси-фосфатен или стъклено-йономерен цимент към мостоносителите.

Сваляне на зъбен мост

Зъбният мост може да издържи средно от 5 до 10 години. Дълготрайността му е пряко свързана с оралната  хигиена и грижи, които пациентът полага. При спазване на отлична хигиена и редовни прегледи, зъбният мост може да издържи повече. Въпреки това, в някой случаи се налага да бъде свален и да се замени с нов. Мостовата протеза се сваля по профилактични, функционални и естетически показания.

Има редица причини, които налагат премахването на зъбния мост:

 • Появата на зъбен кариес
 • Пукнатини и фрактури на зъбния мост
 • Заболяване на венците
 • Разхлабване на моста и неточно прилягане
 • Навици като скърцане със зъби (бруксизъм)
 • Консумация на много твърди храни


Процедурата по сваляне включва прокарване на специален лост в процепа между изпиленото зъбното пънче и всеки мостокрепител и ротиране, докато не се повдигне мостокрепителят. Това се повтаря за всеки мостокрепител, докато не се отдели целият зъбен мост. Ако мостът е здрав, в определени случаи може да се направи поправка и да се циментира наново. В противен случай се изработва нова мостова конструкция или се подбира друг метод за въстановяване на липсващите зъби – например посредством зъбни импланти.

Безплатна консултация!

Нашите естетични стоматолози ще се радват да Ви изяснят процеса за достигане на перфектната Ви усмивка. Заповядайте при нас!